Dịch vụ

  • Dịch vụ sau bán hàng

    Xe tải Hino của Quý khách được bảo hành theo các điều khoản, điều kiện nêu ra tại Web site này và các đại lý sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành theo đúng những điều khoản, điều kiện đó.
    Xem tiếp
  • Chính sách bảo hành

    Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được vận hành bình thường. 
    Xem tiếp
Trang 1    4 bài viết
Scroll
Gửi tin nhắn hỗ trợ